Στατικοί Ηλεκτρικοί Φούρνοι

 

χωρίς τίτλο7

 

 

Φούρνος SALVA Modular Ισπανίας.

Στατικός ηλεκτρικός φούρνος που κατασκευάζεται σε αυτόνομους ορόφους χωρητικότητας από 2-6 λαμαρίνες 40 x 60 cm ανά όροφο.

Κατάλληλοι και για πίτσα. Με θερμόμετρο, στόφα ή βάση από κάτω.

Μοντέλα: EM, E, EMD, NXM, NXE, NXD