Ταμπανωτοί Φούρνοι MIWE ideal

miwe_ideal

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ideal B ID 4.1216-B ID 5.1216-B ID 4.1220-B ID 5.1220-B ID 4.1816-B ID 4.1820-B
Oven Deck qty 4 5 4 5 4 4
W/D of Oven Deck cm 120/160 120/160 120/200  120/200  180/160 180/200
Baking Area m2 8 10 10  12  12 15
Ext. dmns cm(WxDxH)5) 160/307/233 160/307/243 160/347/233 160/347/243 255/279/233 255/319/233
Peel ldg ht1) cm bottom 82 68 82 68  88  88
Peel ldg ht2) cm top 161 170 161 170  160 160
ideal T ID 5.0616-T ID 5.0620-T ID 5.1216-T ID 6.1216-T ID 5.1220-T
Oven Deck qty 5 5 5 6 5
W/D of Oven Deck cm 60/160 60/200 120/160 120/160 120/200
Baking Area m2 5 6 10 12 12
Ext. dmns cm(WxDxH)5) 100/285/266 100/325/266 160/285/266 160/285/266 160/325/266
Peel ldg ht1) cm bottom 59 59 59 34 59
Peel ldg ht2) cm top 159 159 159 159 159
ideal T ID 6.1220-T ID 5.1816-T ID 6.1816-T ID 5.1820-T ID 6.1820-T
Oven Deck qty 6 5 6 5 6
W/D of Oven Deck cm 120/200 180/160 180/160 180/200 180/200
Baking Area m2 15 15 18 18 22
Ext. dmns cm(WxDxH)5) 160/325/266 220/285/266 220/285/266 220/325/266 220/325/266
Peel ldg ht1) cm bottom 34 59 34 59 34
Peel ldg ht2) cm top 159 159 159 159 159

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας.